Dưới đây là toàn bộ thông báo về quyền riêng tư của trang web https://bksports.shop/. Trang này được quản lý và điều hành vởi công ty TNHH BKSPORTS, chúng tôi có quyền thu thâp và xử lý các dữ liệu thu thập được thông qua trang web này.

Quy tắc quyền riêng tư về thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân mà quý khách cung cấp cho chúng tôi và chỉ sẽ tiết lộ thông tin đó trong các trường hợp sau đây:

  • Thông tin cá nhân của bạn có thể được chia sẻ với các công ty liên kết, chi nhánh, những đối tác mà chúng tôi đã thỏa thuận tính bí mật trong việc thực hiện mục đích thu thập thông tin cá nhân, như chúng tôi đã tiết lộ trước đây (Ví dụ: Chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho Giao Hàng Tiết Kiệm để thực hiện việc giao hàng cho bạn).
  • Ngoài ra, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi cơ quan chức năng yêu cầu.

Quyền riêng tư về thư từ

Tên, địa chỉ email, địa chỉ thực tế, và các thông tin khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ không được sử dụng cho bất kỳ hoạt động gửi thư trực tiếp nào mà không có sự đồng ý của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn đã đồng ý tại thời điểm đăng ký, chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để gửi thông tin như thông báo về sự có mặt của sản phẩm mà bạn cần.

Quyền chỉnh sửa thông tin cá nhân

Khi bạn muốn truy cập hoặc chỉnh sửa, hoặc yêu cầu xóa thông tin cá nhân mà chúng tôi đang nắm giữ, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua kênh hỏi đáp đã được công ty chúng tôi thiết lập. Sau khi xác minh danh tính của bạn, chúng tôi sẽ tiến hành tiết lộ, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin đó trong thời gian thích hợp.

Trung tâm hỗ trợ khách hàng

Để kiểm tra thông tin cá nhân của bạn, xin vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc sử dụng chi tiết liên hệ mà chúng tôi đã cung cấp cho bạn khi bạn chia sẻ thông tin cá nhân của mình.

Nếu bạn không biết phải liên hệ với ai hoặc có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến thông tin cá nhân bạn đã cung cấp trên trang web của chúng tôi, xin vui lòng sử dụng tính năng trò chuyện trực tuyến với nhân viên chăm sóc khách hàng trên trang web hoặc gọi số điện thoại hotline: 0969 111 317

Quản lý thông tin cá nhân

Quản trị viên của trang web thuộc công ty TNHH BKSPORTS duy trì một quy trình quản lý nghiêm ngặt đối với những thông tin cá nhân đã thu thập và áp dụng các biện pháp thích hợp để ngăn chặn việc sử dụng, tiết lộ hoặc sửa đổi thông tin đó một cách trái phép. Khi có các điều khoản sử dụng cụ thể được đăng trên trang web, những điều khoản sử dụng đó sẽ được ưu tiên áp dụng so với “Chính sách quyền riêng tư” này.

Xử lý thông tin cá nhân

Khi bạn thực hiện các hành động như đặt mua sản phẩm, yêu cầu cung cấp ca-ta-lô, hoặc yêu cầu liên hệ lại từ chúng tôi, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi đảm bảo bảo vệ thông tin cá nhân của bạn bằng cách thực hiện các biện pháp kiểm soát bảo mật dựa trên Chính sách về quyền riêng tư này.

Trong các trường hợp khác, ngoài các trường hợp nêu trên, bạn có thể truy cập trang web của chúng tôi mà không cần phải tiết lộ thông tin cá nhân của mình.

Sử dụng bọ web

Chúng tôi sử dụng bọ web để theo dõi số lần truy cập vào một số trang cụ thể trên trang web của chúng tôi. Dữ liệu thống kê thu thập bằng bọ web này được sử dụng để nâng cấp trang web của chúng tôi, ví dụ như xác định các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn quan tâm, nhằm cung cấp cho bạn những thông tin tư vấn chi tiết hơn.

Quyền riêng tư về nhật ký truy cập

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi ghi lại nhật ký truy cập, bao gồm địa chỉ IP của bạn. Thông tin này được sử dụng để theo dõi hoạt động truy cập trên trang web của chúng tôi, nhưng không được sử dụng để xác định người dùng cá nhân, trừ khi áp dụng cho các trang yêu cầu xác thực người dùng.

Thông tin cá nhân tại trang web của bên thứ ba

Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào đối với việc thu thập thông tin cá nhân trên các trang web khác do các công ty khác vận hành và được giới thiệu trên trang web của chúng tôi.

Quyền riêng tư này có hiệu lực khi nào? 

Tuyên bố Quyền riêng tư này áp dụng cho việc xử lý thông tin cá nhân của người dùng thông qua trang web này.

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nhằm mục đích gì?

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

1. Để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu.

2. Để cải thiện và tối ưu hóa dịch vụ tư vấn cho bạn.

3. Để cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn.

Thông tin khác

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo hoàn toàn tính bảo mật của thông tin khi nó được chuyển đến chúng tôi. Mỗi khách hàng cần chịu trách nhiệm về việc truyền dữ liệu một cách an toàn.

Chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện các biện pháp đề phòng về bảo mật dữ liệu khi kết nối với Internet. Công ty chúng tôi có thể thay đổi “Chính sách về quyền riêng tư” này bất cứ lúc nào, và trong trường hợp này, thông tin sẽ có hiệu lực khi được đăng trên trang web của công ty chúng tôi.